Trước khi cửa lưới chống côn trùng ra đời, có rất nhiều phương pháp để ngăn chặn các loại côn trùng và muỗi bay vào nhà như dùng thuốc xịt, tinh dầu hoặc dùng vợt điện. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ là giải…